Cervikálny / cytologický / Pap test

Pap test je vykonávaný počas gynekologického vyšetrenia, minimálne jedenkrát ročne. Slúži na odhalenie a včasné zachytenie nádorových a prenádorových zmien krčka maternice.