Krčok maternice/hrdlo

Jedná sa o spodnú zúženú časť maternice.