Remisia

Remisia znamená návrat k pôvodnému stavu.